[Alt-Text]

Maksettavien etuuksien verotus

Veroprosentin määräytyminen

 

Kaikki työttömyyskassan maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksen alaisia etuuksia. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkkaa varten määrättyä verokorttia, portaikkoverokorttia tai ansiopäivärahaa varten haettua muutosverokorttia. Verohallituksen päätöksen mukaisesti ansiopäivärahan verotus tapahtuu aina vähintään 20 %:n suuruisena, jos ennakonpidätys suoritetaan palkkaa varten annetun verokortin perusteella. Lisäksi palkkaverokortin prosenttia korotetaan kahdella prosenttiyksiköllä, kun maksetaan normaalisuuruista ansiopäivärahaa. Jos ansiopäiväraha maksetaan korotetulla ansio-osalla tai muutosturvan ansio-osalla korotettuna, ennakonpidätysprosenttia korotetaan neljällä prosenttiyksiköllä.

 

Vuorottelukorvauksen ennakonpidätys toimitetaan kolme prosenttiyksikköä alemmalla tasolla kuin verokorttiin merkityt perus- ja lisäprosentit.

 

 

Verokortti ansiopäivärahaa varten

 

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahaasi varten muutosverokortti. Tällöin ennakonpidätyksesi toimitetaan muutosverokortin tietojen mukaisesti, ilman edellä mainittuja korotuksia. Näin varmistat samalla myös oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaa silmällä pitäen.

 

Toimita muutosverokorttisi YTK:lle ansiopäivärahahakemuksesi liitteenä alkuperäisenä. Muutosverokortin tietoja YTK ei saa suoraan verottajalta.

 

Ennakonpidätys takautuvan taulukon mukaisena

 

Jos YTK:lla ei ole lainkaan verotietojasi, toimitetaan sinulle maksettavasta etuudesta ennakonpidätys takautuvan taulukon mukaisena seuraavasti:

 

 

 

Vanhojen jäsentemme verotiedot saamme suoraan verottajalta. Nämä tiedot saadaan suorasiirtona verottajalta kerran vuodessa, kun uudet verotiedot tulevat voimaan. Jos olet siis liittynyt YTK:hon kesken vuotta, tulee sinun siis toimittaa meille alkuperäinen verokortti ennakonpidätystä varten.