Laske Päivärahasi

Päivärahan laji
Lapsien lukumäärä
Kuukausipalkkasi
Korotettu ansio-osa
 Kyllä  Ei
Ennakonpidätys
%
Päivärahaa vähentävät ansiot/etuudet/kk
Osa-aikatyöansiot
Sosiaalietuudet
Sulje

Vuorottelukorvaus:

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia ilman lapsikorotusta olevasta ansiopäivärahasta. Henkilö, joka on ollut työssä vähintään 25 vuotta ennen vuorotteluvapaan alkamista, voi olla oikeutettu korotettun vuorottelukorvaukseen, joka on 80 prosenttia ilman lapsikorotusta olevasta ansiopäivärahasta.

Sulje

Muutosturvan ansio-osa:

i. Muutosturvan ansio-osaa maksetaan työnhakijalle, joka kuuluu muutosturvan piiriin ja jolla on voimassa oleva työllistymissuunnitelma tai työllistymissuunnitelmaa korvaava suunnitelma ja jolla on oikeus ansiopäivärahaan täytettyään palkansaajan työssäoloehdon.

Muutosturvan ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 200 päivältä työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen, työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoitettujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Sulje

Korotettu ansio-osa:

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotetulla ansio-osalla pitkän työhistorian päättymisen perusteella tai jos henkilö osallistuu työllistymistä edistävään palveluun.

Pitkän työuran päätyttyä korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 100 / 90 päivältä työnhakijalle, jonka työsuhde on irtisanottu ja jolla ennen työn menettämistä on työhistoriaa vähintään 20 vuotta ja palkansaajakassan jäsenyyttä vähintään viisi vuotta, ja joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa 60 päivän kuluessa työn päättymisestä. Mikäli työsuhde on päättynyt vuoden 2014 puolella, korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 90 päivältä.

Työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen, työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoitettujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 200 päivältä.