[Alt-Text]

Laske Päivärahasi

Päivärahan laji
Lapsien lukumäärä
Kuukausipalkkasi
Korotus
Ennakonpidätys
%
Päivärahaa vähentävät ansiot/etuudet/kk
Osa-aikatyöansiot
Sosiaalietuudet
Sulje

Vuorottelukorvaus:

Vuorottelukorvauksen suuruus on 70 prosenttia ilman lapsikorotusta olevasta ansiopäivärahasta. Henkilö, joka on ollut työssä vähintään 25 vuotta ennen vuorotteluvapaan alkamista, voi olla oikeutettu korotettun vuorottelukorvaukseen, joka on 80 prosenttia ilman lapsikorotusta olevasta ansiopäivärahasta.

Sulje

Muutosturvan ansio-osa:

i. Muutosturvan ansio-osaa maksetaan työnhakijalle, joka kuuluu muutosturvan piiriin ja jolla on voimassa oleva työllistymissuunnitelma tai työllistymissuunnitelmaa korvaava suunnitelma ja jolla on oikeus ansiopäivärahaan täytettyään palkansaajan työssäoloehdon.

Muutosturvan ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 200 päivältä työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen, työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoitettujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Sulje

Korotettu ansio-osa:

i. Työttömyyden alkaessa korotettua ansio -osaa maksetaan yhteensä enintään 20 päivältä työnhakijalle, joka on ollut työssä yhteensä vähintään kolme vuotta ennen työttömyyspäivärahaoikeuden alkamista.

ii. Pitkän työuran päätyttyä korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 100 päivältä työnhakijalle, joka on menettänyt työnsä työsopimuslaissa tarkoitetuista taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja jolla ennen työn menettämistä on työhistoriaa vähintään 20 vuotta ja joka ennen työn menettämistä on ollut palkansaajakassan jäsenenä vähintään viisi vuotta.

iii. Työllistymissuunnitelmassa tai työllistymissuunnitelmaa korvaavassa suunnitelmassa sovittujen, työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoitettujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 200 päivältä.